REGULAMIN REJESTRACJI DOMEN
W DOMENIE DRUGIEGO STOPNIA
ważny od 5.01.2006
"POZNAN.PL"
 

Niniejszy Regulamin został wprowadzony zarządzeniem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, jako podmiotu administrującego domenę drugiego stopnia "poznan.pl" i jego przedmiotem jest rejestracja domen trzeciego stopnia w domenie "poznan.pl" i jest opublikowany pod adresem URL "https://domeny.poznan.pl/Regulamin.html". Niniejszy Regulamin ma na celu utrzymanie i uścislenie dotychczasowych zasad rejestracji domen trzeciego stopnia w domenie "poznan.pl".

Z dniem 1.01.2003 roku nastąpiła zmiana Regulaminu Rejestracji Domen dotycząca wprowadzenia opłat za rejestrowanie i utrzymanie domen.
Decyzja Rektora o wprowadzeniu opłat.

Z dniem 31.12.2010 roku nastąpiła zmiana Regulaminu Rejestracji Domen dotycząca wprowadzenia opłat za rejestrowanie i utrzymanie domen.
Związana z wprowadzeniem 23%-towej stawki VAT.

Po zapoznaniu się z regulaminem wciśnij przycisk AKCEPTUJĘ, żeby rozpocząć procedurę rejestracji domeny.

§ 1. Definicje.
§ 2. Administracja.
§ 3. Podmioty uprawnione do rejestracji domen.
§ 4. Brzmienie domen.
§ 5. Zasady Rejestracji domen.
§ 6. Doręcznia i terminy.
§ 7. Postanowienia końcowe.
 
AKCEPTUJĘ